2018. február 17., szombat

TAMAL KRSNA és a TÁRSASÁG ( második rész )


Jézus Krisztus mondja: „jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik” (Márk 14:21)

Amiért „nekik” megvolt az INDITÉKUK SRILA PRABHUPADA MEGGYILKOLÁSÁRA:
 1. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől azt jelenti, hogy ingyenes szolgáik/rabszolgáik (tanítványok) vannak.
 2. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől azt jelenti, hogy Srila Prabhupada, mint az AVATÓ helyébe önmaguk imádatának a kielégítését helyezik.
 3. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől  azt jelenti, hogy daksina PÉNZÜK van a saját erős vágyik számára. Ingyenes jövedelem a szolgáktól/rabszolgáktól (tanítványok)
 4. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől azt jelenti, hogy saját TULAJDONAIK vannak, bitorolják a templomokat.
 5. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől azt jelenti, hogy manipulálják a bhaktákat.
 6. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől azt jelenti, hogy meggátolják Srila Prabhupada EREDETI KÖNYVEINEK NAGY mennyiségben való nyomtatását és terjesztését.
 7. Megszabadulni  a RITVIK rendszertől  azt jelenti, hogy a KULCS embereik a Templom Elnökök, stb. kifosztják , kizsákmányolják az ISKCON mozgalom tőkéjét. 

A teljes írás:

TAMAL KRSNA and the COMPANY (part two)


Jesus Christ says „Woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born” (Mark 14:21)

Why “they” had THE MOTIVE FOR MURDER OF SRILA PRABHUPADA:

1) Discarding the RITVIK system means “they” have free

servants/slaves(disciples).
2) Discarding the RITVIK system means “they” have the satisfaction of
worship of themselves replacing Srila Prabhupada as the Initiator.
3) Discarding the RITVIK system means “they” have the daksina MONEY for
their own lusty desires.
Free income from servant/slave(disciple).
4) Discarding the RITVIK system means “they” OWN properties, usurp temples.
5) Discarding the RITVIK system means “they” manipulate devotees.
6) Discarding the RITVIK system means “they” prevent Srila Prabhupada’s
ORIGINAL BOOKS from printing/ distributing in LARGE quantities.
7) Discarding the Ritvik system means “they” and KEY men Temple Presidents
etc loot exploit the ISKCON society funds..

The complete writing:


2018. február 16., péntek

TAMAL KRSNA és a TÁRSASÁGJézus Krisztus mondja: „jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik” (Mark 14:21)

ŐK ADTAK MÉRGET SRILA PRABHUPADANAK:
A LEGFŐBB gyanúsítottak:
1) Tamal Krsna
2) Jayapataka
3) Bhavananda
4) Bhakti Caru
5) Jayadvaita
6) Hamsadutta ?
7) Gopal Krsna

A következő site-okon a mérget adók suttogásai:
Hallhatod az 1977.november 10-i nap Beszélgetéseit az elejétől a végéig teljes CD-n: http://www.mediafire.com/?ppvh77orok1r7vh
Egyedileg kiemelt hangosabb verzió teljes CD-n : http://www.culturedbooks.com/audio/audio-address.html


The poisoning Srila Prabhupada's body (Srila Prabhupada testének mérgezése):

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=42549#comment-29598
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43821
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=42564#more-42564
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46843#more-46843
http://www.iskcon-truth.com/poison/poison-whispers.html
https://www.youtube.com/watch?v=PIBqNBMbPvY&t=316s
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47921
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47931
How to understand the poisoning of Srila Prabhupada’s body and his disappearance
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47943

TAMAL KRSNA and the COMPANY


Jesus Christ says „Woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born” (Mark 14:21)

THEY GAVE POISON TO SRILA PRABHUPADA:

The PRIME suspects :
1) Tamal Krsna
2) Jayapataka
3) Bhavananda
4) Bhakti Caru
5) Jayadvaita
6) Hamsadutta ?
7) Gopal Krsna


The following sites has whispers of the poison givers:
You can hear the whole CD of the Nov 10 1977 Conversations from beginning to end http://www.mediafire.com/?ppvh77orok1r7vh
Individual highlighted louder version of the whole CD : http://www.culturedbooks.com/audio/audio-address.html


The poisoning Srila Prabhupada's body:

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=42549#comment-29598
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43821
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=42564#more-42564
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46843#more-46843
http://www.iskcon-truth.com/poison/poison-whispers.html
https://www.youtube.com/watch?v=PIBqNBMbPvY&t=316s
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47921
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47931
How to understand the poisoning of Srila Prabhupada’s body and his disappearance
http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47943

2018. február 14., szerda

A HAMIS GURUK MANTRÁI NEM KÖZVETÍTIK AZ EREDETI ÜZENETETIgen, bárkinek énekelsz, az hatásos. Azt tőlem hallottad és az én tanítványaimtól, hasonlóan, ahogyan azt én a Guru Maharájámtól hallottam és így tovább. Mivel te ezt az Úr TISZTA BHAKTÁJÁTÓL hallottad, ezért azt továbbítod másnak. Mint egy antennának az üzenete, eljut egyik helyről a másikra. Ehhez hasonló a Guru-parampara rendszer működése. A tanítványaim azügynökeim, a KÉPVISELŐIM, így azt tőlük hallva, azt tőlem kapod meg. ÉS MIVEL TE EGY ŐSZINTE LÉLEK VAGY, azok akik tőled hallják a Mantrát, megkapják azt a tanítványi láncolaton keresztül, az Úr Caitanyatától és az Úr Krsnától.” 
(Levél: Andrea Temple—Los Angeles 1968. március 6. )

MEGJEGYZÉS: A HAMIS GURUK  szándékosan megtagadták a Lelki Tanítómester, Srila Prabhupada, TISZTA BHAKTA utasításait, ezért SZÉTKAPCSOLTÁK A LELKI TANÍTÓMESTERREL A KAPCSOLATOT.  Ők nem őszinte lelkek. A hamis guruk mantrái nem közvetítik az eredeti üzenetét.

+++++++++


A tanítvány ahhoz tartozik, aki a szabályokat adja neki: Az ISKCON-ban MINDANNYIUNKNAK Srila Prabhupada adja a szabályokat . Megkapjuk az utasításokat (SZABÁLYZAT) Srila Prabhupada könyveiből, hangszalagjaiból, Cd és Mp3 lejátszók segítségével. Még a legalapvetőbb szabályokat is a Hare Krsna Mantra 16 körének éneklését , a négy szabályozó elvek betartását is Srila Prabhupadatól kapjuk. A JÓZAN GONDOLKODÁS azt mondja – ha te elfogadod a szabályzatot Srila Prabhupadatól , akkor abból az következik, hogy TE SRILA PARBHUPADA TANÍTVÁNYA VAGY. Hogyan lehetne ez másképp? (Mahesh Raja: Srila Prabhupada az ISKCON EGYEDÜLI ÖRÖK DIKSA GURUJA, az ISKCON FENNÁLLÁSÁNAK IDEJÉRE – NINCS KOMPROMISSZUM! https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/02/srila-prabhupada-az-iskcon-egyeduli.html )

THE BOGUS GURUS' MANTRAS DO NOT TRANSMIT THE ORIGINAL MESSAGEYes, whoever you tell the chant to, it is effective. You have heard it from me and my disciples, similarly I have heard it from my Guru Maharaja, and so on, and on. Because you have heard it from a PURE DEVOTEE of the Lord, therefore it is transmitted from you to another. Just as an aerial message, is transmitted from one place to another, similarly, this Guru parampara system is working. My disciples are my agents,MY REPRESENTATIVES, so by hearing it from them, you are receiving it from me. AND BECAUSE YOU ARE A SINCERE SOUL, those who are hearing the Mantra from you are receiving it in disciplic succession, from Lord Caitanya and from Lord Krishna”
(Letter to: Andrea Temple—Los Angeles 6 March, 1968 )

NOTE:  The BOGUS GURUS deliberately defied the Spiritual Master Srila Prabhupada, PURE DEVOTEE's instructions, therefore they DISCONNECTED THE RELATIONSHIP WITH THE SPIRITUAL MASTER. They are not sincere souls.
The bogus gurus' mantras do not transmit the original message.

++++++++++

Disciple belongs to whoever gives DISCIPLINE TO him: In ISKCON we are ALL being DISCIPLINED by Srila Prabhupada (we receive instructions (DISCIPLINE) FROM Srila Prabhupada’s books,Tapes, Cd,Mp3s. Even the most basic discipline, 16 rounds of Hare Krishna Mantra and four Regulative Principles are coming FROM Srila Prabhupada. Common sense — if you ARE being disciplined BY Srila Prabhupada then it follows you ARE Srila Prabhupada’s disciple. How can it be otherwise?
(Mahesh Raja: Srila Prabhupada THE ONLY CURRENT ETERNAL DIKSA GURU for ISKCON for AS LONG AS ISKCON  EXISTS – NO COMPROMISE!


2018. február 9., péntek

Nézz belülre. Tedd jobbá önmagadat, minthogy mások gyengeségeit kutasd. ( Párbeszéd Mahesh Raja és MD között )MD:
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura mondja ezt, de nem értem:
Nézz belülre. Tedd jobbá önmagadat, minthogy mások gyengeségeit kutasd.(The Pearls of Instruction)

Jézus Krisztus hasonlót mond. De hogyan tudom észrevenni a hamisat, ha nem láthatom az elhajlásokat a lelki életben?

Mahesh:
Azt is mondják, hogy „Ne ítéljetek , hogy ne ítéltessetek”

A gondolat mögött az áll, hogy akik túlságosan is MÁSOK hibáit látják, és nem látják a SAJÁT hibáikat.

MD:
Nem. Ha én mások hibáit látom – hamis gurukat, színlelőket és így tovább - , akkor megítélem őket. Nem tudom felmenteni őket, annak ellenére, hogy a lélek valójában nem cselekszik. És általában az emberek (mint én) kevésbé látják a saját hibáikat.

Mahesh:
Hogy megismerjük a jó és rossz közötti különbséget, az eltér az önmagáért való hibakereséstől.

LE KELL LEPLEZNÜNK ŐKET. ŐK NEM VEZETŐK. ŐK SAKÁLOK. A SAKÁL SEMMIVEL SEM RENDELKEZIK. EZ LEGYEN A PROPAGANDÁNK. EZ NEM CSAK A TUDOMÁNYT, MINDEN POLITIKAI ÜGYET, TÁRSADALMI ÜGYET JELENTI, HANEM MINDENT. Mindet ki kellene rúgni.”
(730503mw.la Beszélgetések)

ÍGY AMIKOR IGAZÁN AZ ISTEN TUDAT PRÉDIKÁTORÁVÁ VÁLSZ, NEM KÖTHETSZ KOMPROMISSZUMOT. A NEVÉN KELL NEVEZNED A DOLGOKAT.”
(721016SB.VRN Leckék)

Megjegyzés:
HABÁR AZ IGAZSÁG NÉHA FÁJ, ÁM EZ NE TÁNTORÍTSON EL SENKIT SEM A KIMONDÁSÁTÓL.

AZ IGAZAT MINDIG NYÍLTAN MEG KELL MONDANI, HOGY MÁSOK A VALÓSÁGHOZ HŰEN ISMERHESSÉK A TÉNYEKET. HA EGY EMBERRŐL TUDJUK, HOGY TOLVAJ, S EZT ELMONDJUK MÁSOKNAK, AKKOR IGAZAT MONDUNK. AZ IGAZSÁG NÉHA FÁJ, ÁM EZ NE TÁNTORÍTSON EL SENKIT SEM A KIMONDÁSÁTÓL. AZ IGAZMONDÁS MEGKÖVETELI, HOGY VÁLTOZATLANUL KÖZÖLJÜK A TÉNYEKET MÁSOKKAL, AZ Ő ÉRDEKÜKBEN. EZ AZ IGAZMONDÁS DEFINÍCÍÓJA.” (Bg 10.4-5 Magyarázat – Az Abszolút Fensége)


Ramacandra Puri Megszólja Az Urat:


Egy reggel Ramacandra Puri meglátogatta Sri Caitanya Mahaprabhut a lekhelyén. Sok-sok hangyát vett észre, s nyomban megszólta az Urat.


Tegnap este itt valaki kandiscukrot evett, ezért vannak most mindenütt hangyák! Milyen sajnálatos, hogy ez a lemondott sannyasi efféle érzékkielégítés rabja”. Így szólt, majd elment.


Sri Caitanya Mahaprabhunak már korábban a fülébe jutott a szóbeszéd Ramacandra Puri rágalmairól, s most Maga is hallhatta, milyen vádakat talált ki ellene.


Ramacandra Puri nem talált kivetnivalót Sri Caitanya Mahaprabhu jellemében, hiszen az Úr az Istenség Legfelsőbb Személyisége lévén transzcendentális szinten áll. Hangyák általában mindenhol vannak, Ramacandra Puri azonban biztosra vette, hogy azért lát az Úr lakhelyén hangyákat futkosni, mert Caitanya Mahaprabhu édességet eszik. Így aztán képzeletbeli hibákat fedezett fel az Úrban, és távozott.


Hangyákat általában mindenütt látni, amint ide-oda másznak, ám Ramacandra Puri, aki nem létező hibák után kutatott, megbírálta Sri Caitanya Mahaprabhut, azzal rágalmazva, hogy édességet evett a szobájában.


A rágalom hallatán Sri Caitanya Mahaprabhuban kétségek ébredtek, s nyugtalankodni kezdett. Magához hívta hát Govindát, és a következő utasítást adta neki:

Mától kezdve azt a szabályt követem, hogy az Úr Jagannatha prasadamjából csak egy negyed tányért fogadok el, ezen kívül pedig öt ganda értékű zöldséget.”
(Antya 8.48-8.49- 8.50- 8.50 Magyarázat-5.51-8.52-8.53)


MD:
Igen, Ramacandra Puri megfelelő példa - ő még a saját Lelki Tanítómesterét is kritizálta, aki az élete végéhez közeledett.

Köszönöm.Look within. Amend yourself, rather than pry into the frailties of others. (Dialogue between Mahesh Raja and MD)MD:
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura says this but I do not understand :

21. Look within. Amend yourself, rather than pry into the frailties of others.
(The Pearls of Instruction)

Jesus Christ says similar. But how can I notice the bogus if I may not see the
deviations in spiritual life?

Mahesh:
Also - there is saying "Judge not others lest you be judged."
The idea behind it is for those who are toooooo much behind seeing the fault of
OTHERS that they do not see what their OWN faults are.

MD:
No. If I see the fault of others - bogus gurus, pretenders and so on - I will judge
them. I can not absolve them in spite of that soul actually does not act.
And generally people (like me) see their own faults less.

Mahesh:
Learning to discriminate between right and wrong is different from
fault finding for the sake of it:

SO WE HAVE TO EXPOSE THEM. THEY ARE NOT LEADER; THEY ARE JACKALS. SO JACKALS CANNOT ANYMORE RULE OVER. THAT SHOULD BE OUR PROPAGANDA. NOT ONLY SCIENTIFIC, ALL POLITICAL THINGS, SOCIAL THINGS, EVERYTHING.They should be all kicked out.”
(730503mw.la Conversations)

SO WHEN YOU BECOME ACTUALLY PREACHER OF GOD CONSCIOUSNESS, YOU CANNOT MAKE ANY COMPROMISE. YOU MUST CALL THE SPADE A SPADE.”
(721016SB.VRN Lectures)

Note: ALTHOUGH SOMETIMES THE TRUTH IS UNPALATABLE, ONE SHOULD NOT REFRAIN FROM SPEAKING IT.

THE TRUTH SHOULD BE SPOKEN IN A STRAIGHT AND FORWARD WAY, SO THAT OTHERS WILL UNDERSTAND ACTUALLY WHAT THE FACTS ARE. IF A MAN IS A THIEF AND IF PEOPLE ARE WARNED THAT HE IS A THIEF, THAT IS TRUTH. ALTHOUGH SOMETIMES THE TRUTH IS UNPALATABLE, ONE SHOULD NOT REFRAIN FROM SPEAKING IT. TRUTHFULNESS DEMANDS THAT THE FACTS BE PRESENTED AS THEY ARE FOR THE BENEFIT OF OTHERS. THAT IS THE DEFINITION OF TRUTH.”
(Bg 10.4-5 P The Opulence of the Absolute)

Ramacandra Puri Criticizes the Lord:

One day Ramacandra Puri came in the morning to the abode of Sri Caitanya
Mahaprabhu. Seeing many ants, he said something to criticize the Lord.

Last night there was sugar candy here," he said. "Therefore ants are wandering about. Alas, this renounced sannyasi is attached to such sense gratification!" After speaking in this way, he got up and left.

Sri Caitanya Mahaprabhu had heard rumors about Ramacandra Puri's blasphemy.Now He directly heard his fanciful accusations.

Ramacandra Puri could find no faults in the character of Sri Caitanya Mahaprabhu, for He is situated in a transcendental position as the Supreme Personality of Godhead. Ants are generally found everywhere, but when Ramacandra Puri saw ants crawling in the abode of the Lord, he took for granted that they must have been there because Caitanya Mahaprabhu had been eating sweetmeats. He thus discovered imaginary faults in the Lord and then left.

Ants generally crawl about here, there and everywhere, but Ramacandra Puri,
looking for imaginary faults, criticized Sri Caitanya Mahaprabhu by alleging that
there had been sweetmeats in His room.

After hearing this criticism, Sri Caitanya Mahaprabhu was doubtful and
apprehensive. Therefore He called Govinda and instructed him as follows.

From today on it will be a rule that I shall accept only one-fourth of a pot of Lord Jagannatha's prasada and five gandas worth of vegetables.”
(Antya 8.48-8.49- 8.50- 8.50 Purport-5.51-8.52-8.53)

MD:
Yes, Ramacandra Puri is proper example- he criticized even his Spiritual Master
who was at the last stage of his life.

Thank you.


2018. február 7., szerda

FÉLELEMA megtestesült félelem nem tud megmaradni Krishna jelenlétében. (Levél: Balai -San Francisco 1968. március 22. )

Krsna nevétől még maga a megtestesült félelem is retteg. Ez azt mutatja, hogy Krsna neve nem különbözik Krsnától. És éppolyan hatalommal rendelkezik, mint az Úr Krsna Maga. Semmi különbség nincs köztük. Ezért bárki élhet az Úr Sri Krsna szent nevei nyújtotta lehetőséggel, még a legnagyobb veszedelem közepette is. (SB 1.4.14)

"Kérjük énekeld, HARE KRISHNA HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA, RAMA RAMA HARE HARE, és az életed fenséges lesz."


FEARFear personified cannot remain in the presence of Krishna.” (letter to Balai - San Francisco 22 March, 1968 )

The name of Krsna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krsna is nondifferent from Krsna. Therefore, the name of  Krsna is as powerful as Lord Krsna Himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Śrī Krsna even in the midst of greatest dangers.”  (SB 1.4.14)


"We request you to chant HARE KRISHNA HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA, RAMA RAMA HARE HARE, and your life will be sublime."

2018. január 30., kedd

Ez tesz minket boldoggá és sikeresséTekintettel, hogy Krsna nagyon kedves hozzánk, azt az elvet kellene követnünk, amit Arjuna: az elv az, hogy Krsna Arjuna legbizalmasabb barátja volt. Ő el tudta volna hozni a győzelmet Arjunának, Arjuna bármilyen erőfeszítése nélkül is; ezt az elvet azonban Krsna sem tanácsolta , és Arjuna sem követte.
Arjuna katonaként tőle telhetően harcolt, de a győzelmet Krsna hozta el neki. Hasonlóképpen, meg kellene próbálnunk a tőlünk telhető legjobb képességünk szerint tenni, és a győzelem Krsnától fog jönni. Sohasem kellene tétlenül ülnünk és kérni Krsnát, hogy csináljon mindent. Ez a Bhagavad-gita tanítása. A Bgagavad-gitában világosan kijelentik, „Yuddhasya a ca mam anusmara (Bg.8.7).” Tehát általában meg kell próbálnunk a tőlünk telhető legjobb képességünk szerint teljesíteni valamit, és Krsna Kegyével váratlanul mindent meglátunk ott . Ez a fajta segítség Krsnától a transzcendentális boldogság. A mi elvünk az legyen ezért, hogy nagy lelkesedéssel dolgozzunk a misszióért , bizonyossággal annak sikeréért , és türelmesen kövessük a szabályozó elveket, és mindannyian tiszta bhaktákkal társuljunk, és teljesen Krsna-tudatban dolgozzunk. Ez tesz minket boldoggá és sikeressé .”
(Levél: Brahmananda—Los Angeles, 1968. február 20)

IRÁSOK: THE LIST of Mahesh Raja Prabhu's writings in Hungarian and in English with links. https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/11/the-list-of-mahesh-raja-prabhus.html

That will make us happy and successful


Regarding Krishna's being very kind upon us, should be on the principle as Arjuna followed: the principle is, that Krishna was Arjuna's most intimate friend. He could have brought victory to Arjuna, without any endeavor by Arjuna; neither was that principle advised by Krishna, neither Arjuna followed it. As a military man, Arjuna fought to his best, but the victory was brought him by Krishna. Similarly, we should try our best to our best capacity, and victory will come from Krishna. We should never sit idly and ask Krishna to do everything. That is the teachings of the Bhagavad-gita. It is clearly said in the Gita: "Yuddhasya ca mam anusmara [Bg. 8.7].'' So ordinarily, we have to try our best to our best capacity to achieve something, and by Krishna's Grace, all of a sudden we shall see everything is there. This sort of help from Krishna is transcendental happiness. Our principle should be therefore, that we should work for the mission with great enthusiasm, with certainty for its success, and patiently follow the regulative principles, and associate ourselves with pure devotees, and work being completely in Krishna Consciousness, that will make us happy and successful. „
(Letter to: Brahmananda—Los Angeles, 20 February, 1968)

NOTE: You can directly associate with our current Acarya Srila Prabhupada and our past Acaryas by reading Srila Prabhupada's books.https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/11/you-can-directly-associate-with-our.html

WRITINGS: THE LIST of Mahesh Raja Prabhu's writings in Hungarian and in English with links. https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/11/the-list-of-mahesh-raja-prabhus.html

 

2018. január 26., péntek

SZÉTKAPCSOLVATe elfogadtál engemet apaként és én elfogadtalak téged az én kedves és valódi fiamként. Az apa-fiú kapcsolat a lelki szinten valódi és örök. Az anyagi szinten ez átmeneti és ideiglenes. Habár én nem adhatok neked semmit apaként, azonban mindig tudok imádkozni Krsnához, hogy egyre jobban fejlődj a Krsna-tudatban.”
  Levél:Satsvarupa—Los Angeles 1968. január 22.)

Megszakadhat ez az örök kapcsolat?

  A tíz sértés közül az első számú sértés, nem engedelmeskedni a Lelki Tanítómester utasításának. Szigorúan be kell tartani a Lelki Tanítómesternek az avatáskor a tanítványnak adott utasításait. Az segíti az ő előrehaladását a lelki úton. De ha szándékosan megtagadja az utasításokat, a fejlődése kezdettől fogva gátolva lesz. EZ A MEGTAGADÁS AZT JELENTI, HOGY SZÉTKAPCSOLJA A LELKI TANÍTÓMESTERREL A KAPCSOLATOT. ÉS BÁRKI, AKI SZEMBESZÁLL ÉS EZÉRT SZÉTKAPCSOLJA A LELKI TANÍTÓMESTERREL A KAPCSOLATOT  , aligha várhatja a Lelki Tanítómester segítségét életről életre.”
  (Srila Prabhupada levele Jayapatakának, Los Angeles 1969. július 9.)

Megjegyzés:
Habár a szélhámos GBC létrehozta a feltételekhez kötött lelkű megalkuvó guruinak egy hamis, gumi-bélyegzővel ellátott verzióját, de ők NEM képviselhetik Srila Prabhupadat. Azonban Srila Prabhupada „az acarya, egy tökéletes brahmana, és határtalan intelligenciával rendelkezik, hogy irányítani tudja tanítványa cselekedeteit” (SB 6.7.15.). Nincs szükség fizikai társulásra, mivel Srila Prabhupada KÖZVETLENÜL szolgálható a könyveinek olvasásán keresztül.”

Mahesh Raja: TANÍTVÁNYI LÁNCOLAT https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/mahesh-raja-tanitvanyi-lancolat.html

(A magyar fordítás kicsit eltérő, mert Mahesh Raja Prabhu ezt a már korábban elkészült eredeti írását ( Disciplic Succession ) a magyar bhakták számára kissé bővítette a még jobb megértéshez.)

Mahesh Raja: KÖZVETLENÜL társulsz Srila Prabhupadaval , amikor a könyveit olvasod. 

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/03/kozvetlenul-tarsulsz-srila.html

DISCONNECTED  You have accepted me as father, so I have also accepted you as my dear and real son. Relationship of father & son on spiritual platform is real and eternal, on the material platform such relationship is ephemeral and temporary. Although I cannot give you anything as father, still I can pray to Krishna for your more & more advancement in K.C.” 
  (Letter to: Satsvarupa—Los Angeles 22 January, 1968)


Can this eternal relationship be disconnected?


  "Out of the ten kinds of offenses, the number one offense is to disobey the orders of the Spiritual Master. The instructions given to the disciple by the Spiritual Master at the time of initiation should be strictly followed. That will make one advance to the spiritual path. But if one deliberately defies such instructions, then his advancement is hampered from the very beginning. THIS DEFYING MEANS TO DISCONNECT THE RELATIONSHIP WITH THE SPIRITUAL MASTER. AND ANYONE WHO DEFIES AND THEREFORE DISCONNECTS THE RELATIONSHIP WITH THE SPIRITUAL MASTER can hardly expect the assistance of the Spiritual Master life after life."
(Letter to: Jayapataka—Los Angeles 11 July, 1969)

Note:
'But just because the envious deviants — fake GBC manufactured self-made conditioned soul opportunist “gurus” have chosen NOT to be Srila Prabhupada’s REPRESENTATIVES, this does not mean Srila Prabhupada does not know how to guide a sincere soul who surrenders to him. He makes it very clear “the acarya is a perfect brahmana and has unlimited intelligence in guiding the activities of his disciple.” 'Mahesh Raja :Disciplic Succession


Mahesh Raja: You can DIRECTLY associate with Srila Prabhupada by reading his books

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43179

2018. január 24., szerda

Narasimha Das - Az Örökkévaló Könyörületesség: Srila Prabhupada Ajándéka a VilágnakAz Örökkévaló Könyörületesség:
Srila Prabhupada Ajándéka a Világnak
Írta: Narasimha Das

Ó, bűntelen! Válaszaid e kérdésekre távol tartanak majd minden anyagi gyötrelmet. Ez a könyörületesség nagyobb minden Védikus jótettnél, áldozatnál, lemondásnál, és minden másnál. (Srimad-Bhagavatam 3.7.41.)

A könyörületesség legtökéletesebb formája megszabadítani az embereket az anyagi lét aggodalmaitól. Ez egyedül az Úr odaadó szolgálatában végzett cselekedetek által lehetséges. Ez a tudás páratlan. A Védákban található tudás művelése, az áldozatok bemutatása és a nagylelkű adományozás az anyagi lét kínjainak még egy részét sem képes távol tartani, ami csak az odaadó szolgálat végzésével érhető el. Maitreya könyörületessége nemcsak Vidurának segített, hanem egyetemes lévén mindenkit, mindenkor felszabadít. Így tehát Maitreya örökkévaló.” (Srimad-Bhagavatam 3.7.41. Magyarázat)

A Bhagavatam Harmadik Énekének ezen részében Vidura sok kérdést tesz fel Maitreya Rishi-nek. Az volt a célja, hogy rámutasson az Úr transzcendentális szerető szolgálatának az elveire. Tudta, hogy bárki aki megérti ezt, felszabadul a múltban, jelenben, vagy a jövőben az anyagi létezés gyötrelmei alól, és visszatér a lelki világba a tiszta odaadás folyamatán keresztül.

Ebben a korban Srila Prabhupada pontosan beállította és előírta az odaadó szolgálat folyamatait - mint ahogyan leírták a Védákban, a Puranak és az Upanisádok és a Vaisnava magyarázatokban -, egy olyan megfelelő módon, ami nemcsak a Védikus idők szellemileg magasan fejlett saddhuinak szól, hanem az emberek számára általában – még ennek a leromlott jelenkor embereinek a számára is.

Srila Prabhupada könyörülete nemcsak a tanítványok egy kis csoportját akarja, akikkel személyesen találkozott és vezetett, hanem „ EGYETEMES LÉVÉN MINDENKIT, MINDENKOR FELSZABADÍT”. Így Srila Prabhupada, mint Maitreya Rishi, örökkévaló. Ezt a misztériumot sohasem tudják megbecsülni a pozőrök, akiknek rejtett céljuk, hogy kizsákmányolják a Legfelsőbb Úr örök misszióját anyagi haszonért, vagy személyes ambíciókért. Ezt a mayavadik, imperszonalisták, sahaji-ják sem tudják megérteni, vagy sok esetben a prakrita-bhakták sem, akik szándékosan maradnak, ragaszkodva ehhez az anyagi világhoz, minden az elválást segítő jó instrukció ellenére.
A mennyei bolygók félistenei és sok bhakta ezen a bolygón az anyagi világban akar maradni az Úr bhaktájaként, hogy élvezhesse az anyagi boldogságot. Ezt annak a kockázatával teszik, hogy alacsonyabb létformába zuhanhatnak, s ezért az Úr nem elégedett velük.” (Srimad-Bhagavatam 3.9.12 Magyarázat)

Narasimha Das - Immortal Charity: Srila Prabhupada’s Gift to the WorldImmortal Charity:
Srila Prabhupada’s Gift to the World
By Narasimha das

O spotless one, your answers to all these questions will grant immunity for all material miseries. Such charity is greater than all Vedic charities, sacrifices, penances and so on.”  (Srimad-Bhagavatam, 3.7.41)
The highest perfectional work of charity it to give people in general immunity from the anxieties of material existence. This can be done only by performing activities in devotional service to the Lord. Such knowledge is incomparable. Cultivation of knowledge in the Vedas, performance of sacrifice, and distribution of munificent charities all together cannot form even a part of the immunity from the pangs of material existence that is gained from devotional service. The charity of Maitreya not only will help Vidura, but, due to its universal nature, will deliver all others in all times. Thus Maitreya is immortal.” (SB.3.7.41, Purport)
In this section of Third Canto Bhagavatam, Vidura puts forward many questions to Maitreya Rishi. His aim was to point out the principles of transcendental loving service to the Lord. He knew that by this understanding anyone, past, present or future, will be liberated from the miseries of material existence and return to the spiritual world via the methods of pure devotion.
In this age Srila Prabhupada has adjusted and prescribed methods of devotional service, as described in the Vedas, the Puranas, the Upanisads and Vaishnava commentaries, in a way suitable not only for highly intellectual sadhus of Vedic times but for people in general—even those of this present degraded age.
The charity of Srila Prabhupada is meant not only for a small group of disciples that he personally met and guided but, due to its “universal nature, will deliver all others in all times”. Thus Srila Prabhupada, like Maitreya Rishi, is immortal. This mystery can never be appreciated by posers whose ulterior aim is to exploit the eternal mission of the Supreme Lord for material profit, or personal ambition.  Nor can it be understood by mayavadis, impersonalists, sahajiyas or, in many cases, the prakrita-bhaktas, who deliberately remain attached to this material world in spite of all good instructions for detachment.                                                         "The demigods in the heavenly planets, and many devotees on this planet also, want to remain in the material world as devotees of the Lord and take advantage of material happiness. They do so at the risk of falling down to the lower status of existence, and this makes the Lord dissatisfied with them.” (SB.3.9.12, Purport)

2018. január 17., szerda

Sri KrishnaNagyon örülök, hogy egy szép sort olvasok leveledben. „A fő dolgom folyamatosan látni Őt a mindennapi életemben, vagyis állandóan Rá gondolni, s nem elfelejteni Őt.” - Ez valójában a Krsna-tudat. Minden pillanatban tudunk Krishnára gondolni. Krishnára tudunk gondolni, miközben egy pohár vizet veszünk, mert a víz íze Krishna. Krishnára tudunk gondolni, amikor meglátjuk a napfényt reggel, mert a napfény Krishna Testi Ragyogásának a visszatükröződése. Hasonlóképp, amint meglátjuk a holdfényt este, Krishnára tudunk gondolni, mert a holdfény is a napfény visszatükröződése. Éppúgy, amikor hangot hallunk, Krishnára tudunk gondolni, mert a hang Krishna, és a legtökéletesebb hang transzcendentális, a Hare Krishna, amit 24 órában kell énekelnünk. Tehát nincs lehetőség, hogy elfelejtsük Krishnát az életünk egyetlen pillanatában sem, feltéve, ha ezen a módon gyakorolunk.
(Srila Prabhupada levele: Hayagriva—Los Angeles, 1968, január 15)

Sri KrishnaI am very glad to read in your letter a nice line, " My main concern is seeing Him constantly in my daily life, that is, to constantly remember Him and not to forget Him.''  - This is actually Krishna Consciousness. We can remember Krishna in every moment. We can remember Krishna while taking a glass of water because the taste of water is Krishna. We can remember Krishna as soon as we see the sunlight in the morning, because the sunlight is a reflection of Krishna's Bodily Effulgence. Similarly, as soon as we see moonlight in the evening we remember Krishna because moonlight is also reflection of sunlight. Similarly, when we hear any sound we can remember Krishna because sound is Krishna, and the most perfect sound, transcendental, is Hare Krishna, which we have to chant 24 hours. So there is no scope of forgetting Krishna at any moment of our life provided we practice in that way. 
(Srila Prabhupada's letter to Hayagriva—Los Angeles 15 January, 1968)


2018. január 15., hétfő

Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni „Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni; néha kockázat van a közvetlen szolgálatban. Például, Kirtanananda közvetlen szolgálatot adott nekem, masszírozott, főzött nekem, és még olyan sok más dolgot; de később Maya diktálására oly annyira felfuvalkodottá vált, hogy azt gondolta, az ő Lelki Tanítómestere egy közönséges ember, és csak az ő szolgálatára létezett. Ez a mentalitás azonnal lenyomta őt. Természetesen, azok, akik őszinte bhakták, közvetlen szolgálatot vesznek lehetőségként , de az illuzórikus energia olyan erős, hogy az a 'bizalmaskodás tiszteletlenséget szül' doktrinán működik. Kirtanananda úgy gondolta, hogy én az ő szolgálatáért létezem, annak a felismerése helyett, hogy én adtam neki lehetőséget, hogy valamilyen szolgálatot végezzen nekem.”  
(Levél :MadhusudanaSan Francisco 1967. december 30)

KÉRDÉS: Hogyan adhatjuk a közvetlen szolgálatot, mint lehetőséget Srila Prabhupadanak most és a jövőben?

MAHESH RAJA:

1) Mindenekelőtt a nyomaték a "Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni" mondaton van.

    2) A közvetlen szolgálatot most SRILA PRABHUPADA istenség (MURTI FORMA) számára adjuk. És ez ugyanaz a jövőben is. Öltöztetés, gondozás, és így tovább.

It is better service to Krishna and Spiritual Master in a feeling of separationIt is better service to Krishna and Spiritual Master in a feeling of separation; sometimes there is risk in the matter of direct service. For example, Kirtanananda was giving me direct service by massaging, cooking for me, and so many other things; but later on by dictation of Maya, he became puffed up, so much so that he thought his Spiritual Master a common man, and was existing only on account of his service. This mentality at once pushed him down. Of course, those who are sincere devotee, they take direct service as an opportunity, but the illusory energy is so strong that it acts on this doctrine of familiarity breeds contempt. Kirtanananda was thinking I was existing on his service, instead of realizing I was giving him opportunity to do me some service.” 
(Letter to  MadhusudanaSan Francisco 30 December, 1967) 

QUESTION: How can we do the direct service as an opportunity to Srila Prabhupada now and in future?

MAHESH RAJA

1) First of all, the stress is given on "IT IS BETTER SERVICE TO KRISHNA AND SPIRITUAL MASTER A IN A FEELING OF SEPARATION."

2) Direct service now is ON SRILA PRABHUPADA DEITY (Murti form) and same in future. Dressing, looking after etc.
Q