2017. november 21., kedd

TIZENEGY VYASASANA Sridhara Maharaja-val, avagy vak vezet világtalant


Párbeszéd részlet az „Első Beszélgetés Srila Sridhara Maharaja-val, 2. Rész” (by Sun):
DKS: Néha tizenegy vyasasana van a templomban...
SM: És a következő generáció, több száz lesz [ nevetés ] és azután az asana folytatódik a hegytől a tengerig [ nevetés]
DKS: Bhagavan Maharaja és Ramesvara Maharaja azt mondták, azután … mikor ők meghalnak, ők kiveszik azt … ötven vagy hatvan év mostantól.
SM: Ah… Oh…
( Dhira Krsna Maharaja, Sridhara Maharaja)
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-17/editorials15539.htm
---------------------------------------------------
MEGJEGYZÉS:
Vyasadeva képviselői hol hordják ki-be a vyasasana-kat a Védikus szentírásokban?
Ezt a trónt vyasasana-nak hívják, Vyasadeva ülőhelye. Így, az aki Vyasadeva képviselője, az ülhet ezen a trónon.” ( Srila Prabhupada: Leckék, Bg 2.16. London, August 22, 1973)
Srila Prabhupada a Gaudiya Math-ról beszél:
Tehát Sridhara Maharaja és másik két társa felhatalmazás nélkül kiválasztott egy acaryat, ami nagy kudarcnak bizonyult később. AZ EREDMÉNY MOST AZ, HOGY MINDENKI ACARYANAK KÉPZELI MAGÁT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY LEHET, MÉG A KANISTHA ADHIKARI SZINTET SEM ÉRTÉK EL, S ÍGY MÉG KÉPESÍTÉSÜK SINCS A PRÉDIKÁLÁSRA. …Nagyon óvatosnak kell lennünk , és ne érintkezzünk velük. Ez az én utasításom mindnyájatok számára.” ( Srila Prabhupada levele Rupanugának, 1974. április 28. )

ELEVEN VYASASANAS with Sridhara Maharaja or blind leading the blind


A portion of dialogue from „First Conversation With Srila Sridhara Maharaja, Part 2” ( by SUN ):
DKS: Sometimes there are eleven vyasasanas in the temple…
SM: And the next generation, there will be hundreds (laughing), and then the asana will go on from the mountain to the sea. (laughing)
DKS: Bhagavan Maharaja and Ramesvara Maharaja, they said after… when they die that they can take it out… fifty or sixty years from now.
SM: Ah… Oh…
( Dhira Krsna Maharaja, Sridhara Maharaja)
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-17/editorials15539.htm
NOTE:
Where do the representatives of Vyasadeva carry the vyasasanas in and out in the Vedic scriptures?

 This throne is called vyāsāsana, sitting place of Vyāsadeva. So one who is representative of Vyāsadeva, he can sit on this throne.” (Srila Prabhupada : Lectures Bg, 2.16. London, August 22, 1973)
Srila Prabhupada says about Gaudiya Math: 
So Sridhara Maharaja and his two associate gentlemen unauthorizedly selected one acarya and later it proved a failureThe result is now everyone is claiming to be acarya even though they may be kanistha adhikari with no ability to preach...We shall be very careful about them and not mix with them. This is my instruction to you all.” (Srila Prabhupada's letter to Rupanuga, 28 April, 1974) 

2017. november 12., vasárnap

THE LIST of Mahesh Raja Prabhu's writings in Hungarian and in English with links.

Srila Prabhupada A Diksa (Avató) Guru

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/01/maheshraja-srila-prabhupada-diksa-guru.html


Srila Prabhupada IS Diksa Guru

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43094#more-43094


+++++++++++++++++++++++

**Jayadvaita swami felhatalmazás nélküli változtatásokat tett Srila Prabhupada eredeti Bhagavad – gita-jában**

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/01/mahesh-raja-jayadvaita-swami.html

+++++++++++++++++++++++

Srila Prabhupada az ISKCON EGYEDÜLI ÖRÖK DIKSA GURUJA, az ISKCON FENNÁLLÁSÁNAK IDEJÉRE – NINCS KOMPROMISSZUM!

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/02/srila-prabhupada-az-iskcon-egyeduli.html


Srila Prabhupada THE ONLY CURRENT ETERNAL DIKSA GURU for ISKCON for AS LONG AS ISKCON EXISTS – NO COMPROMISE!

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=44113#more-44113


+++++++++++++++++++++++

Ritvik - **Képviselő**

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/02/mahesh-raja-ritvik-kepviselo.html


Ritvik - **Representative**

http ://www.harekrsna.com/sun/editorials/10-07/editorials2084.htm

+++++++++++++++++++++++

Az, amit a Lelki Tanítómestertől hallottunk, AZ ÉLŐ

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/02/mahesh-raja-azt-hallottuk-lelki.html


What We Have Heard from the Spiritual Master, That is Living

http://harekrsna.com/sun/editorials/08-10/editorials6409.htm


+++++++++++++++++++++++

Ő ISTENI KEGYELME, SRILA PRABHUPADA

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/02/o-isteni-kegyelme-srila-prabhupada.html


Srila Prabhupada is His Divine Grace

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=45049#more-4504


+++++++++++++++++++++++++

KÖZVETLENÜL társulsz Srila Prabhupadaval , amikor a könyveit olvasod. 

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/03/kozvetlenul-tarsulsz-srila.html

You can DIRECTLY associate with Srila Prabhupada by reading his books

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43179

++++++++++++++++++++++++

Hozzászólás a prabhupadanugas.eu website-on

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/03/hozzaszolasok-prabhupadanugaseu-website.html


Comment on prabhupadanugas.eu website

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46691#comment-46543


++++++++++++++++++++++++

Srila Prabhupada a Guru, az Acarya és az Aktuális Avató az ISKCON-ban

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/03/mahesh-raja-srila-prabhupada-guru-az.html

Srila Prabhupada is the Guru, Acarya and Actual Initiator in ISKCON

  http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=13706#more-13706 

+++++++++++++++++++++++++


A FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT LÉLEK B.V. Puri Maharaja ( GAUDIYA MATH) leleplezve

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/a-feltetelekhez-kotott-lelek-bv-puri.html


CONDITIONED SOUL B.V. Puri Maharaja ( GAUDIYA MATH) Exposed

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46691#comment-46664


+++++++++++++++++++++++++


Hozzászólás a prabhupadanugas.eu website-on: Ritvik Acarya vagy Diksa Guru?

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/hozzaszolas-prabhupadanugaseu-website.htmlComment on prabhupadanugas.eu website: Ritvik Acarya or Diksa Guru?  

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=32215#comment-46716

++++++++++++++++++++++

Hozzászólás a prabhupadanugas.eu website-on: Megismered a Krsnával való KAPCSOLATODAT, a te SVARUPÁD MEGNYILVÁNUL

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/hozzaszolas-prabhupadanugaseu-website_13.html


Comment on prabhupadanugas.eu website: YOU know your RELATIONSHIP with Krsna, your SVARUPA is REVEALED 

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46763#comment-46734


+++++++++++++++++++++++

Ő NEM EGY FELSZABADULT SZEMÉLY

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/mahesh-raja-o-nem-egy-felszabadult.html


He is Not a Liberated Person

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46769


+++++++++++++++++++++++

Hozzászólás a prabhupadanugas.eu website-on:Videó „A Ritvik – Egy Hiteles Rendszer"

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/hozzaszolas-prabhupadanugaseu-website_28.html


Comment on prabhupadanugas.eu website by Mahesh Raja: Video “The Ritvik — A Bona Fide System”

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46518#comment-45721


++++++++++++++++++++++++

LEGYÉL GURU UTASÍTÁSRA. EZ MINDEN.

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/04/mahesh-raja-legyel-guru-az-utasitasomra.html


Become Guru by Order, That's All

http://harekrsna.com/sun/editorials/04-10/editorials5990.htm


+++++++++++++++++++++++++

A VAK UTTAMA-ADHIKÁRIK ESETE

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/05/mahesh-raja-vak-uttama-adhikarik-esete.html


THE CASE FOR BLIND UTTAMA-ADHIKARIS

http://harekrsna.com/sun/editorials/06-10/editorials6158.htm


++++++++++++++++++++++++++

BRAHMANA ( Kanistha Adhikari )

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/mahesh-raja-brahmana-kanistha-adhikari_18.html


BRAHMANA ( Kanistha Adhikari )

http://harekrsna.com/sun/editorials/03-09/editorials4258.htm


++++++++++++++++++++++++++

SRILA PRABHUPADA TANÍTVÁNYA

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/mahesh-raja-srila-prabhupada-tanitvanya.html


SRILA PRABHUPADA'S DISCIPLE

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/12-07/editorials2265.htm


+++++++++++++++++++++++++

TATTVA-DARSINAH

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/magyarul-mahesh-raja-tattva-darshina.html

TATTVA-DARSINAH

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/01-08/editorials2433.htm

+++++++++++++++++++++++++

A FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT LELKEK ÁLDÁSAI SEMMIT SEM JELENTENEK

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/magyarul-mahesh-raja-feltetelekhez.html


BLESSINGS OF CONDITIONED SOULS MEAN NOTHING

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46734


+++++++++++++++++++++++++


A MADHYAMA-ADHIKÁRINAK ADOTT DIKSA NEM EGY FORMALITÁS

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/magyarul-mahesh-raja-madhyama.html


DIKSA GIVEN TO MADHYAMA-ADHIKARI IS NOT A FORMALITY

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-07/editorials2223.htm


++++++++++++++++++++++++++


Dravida das CSALÓ TRÜKKJE, hogy támogassa Jayadvaita das-t, hogy ÚJRAÍRJA Srila Prabhupada könyveit.

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/mahesh-raja-dravida-das-csalo-trukkje.html

Dravida das’s CON Trick to support Jayadvaita’s REWRITING Srila      Prabhupada’s books

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=40405#more-40405

+++++++++++++++++++++++++++

Hozzászólás a prabhupadanugas.eu website-on: "Prabhupada: RTVIK, YES."

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/hozzaszolas-prabhupadanugaseu-website.html

   Comment on prabhupadanugas.eu website:"Prabhupada: RTVIK, YES."

   http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=39834#comment-28208

+++++++++++++++++++++++++++

GITA VÁLTOZTATÁSOK A GBC ÁLTAL KINEVEZETT GURUK TÁMOGATÁSÁBAN

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/mahesh-raja-gita-valtoztatasok-gbc.html

   GITA CHANGES IN SUPPORT OF GBC APPOINTED GURUS

   http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=46763

++++++++++++++++++++++++++

TANÍTVÁNYI LÁNCOLAT

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/mahesh-raja-tanitvanyi-lancolat.html

   Disciplic Succession

   http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47210

+++++++++++++++++++++++++++

ÁLDÁSOK

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/07/mahesh-raja-aldasok.html

   BLESSINGS

   http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47130

+++++++++++++++++++++++++++

Látszólagos ellentmondás és összeegyeztetés

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/09/mahesh-raja-latszolagos-ellentmondas-es.html

  Apparent Contradiction and Reconciliation

  http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47310

+++++++++++++++++++++++++++

Nitya-baddha azt jelenti, „Nem tudjuk”

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/09/mahesh-raja-nitya-baddha-azt-jelenti.html

  Nitya-baddha means ‘We Do Not Know’

  http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47455

+++++++++++++++++++++++++++

MINDENBEN HIBÁT KERES

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/10/mahesh-raja-mindenben-hibat-keres.html

   FAULT FINDING

   http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47583

++++++++++++++++++++++++++++2017. november 10., péntek

Mi a szeretet?A 'szeretet' szót valójában kizárólag az Istenség Személyiségével kapcsolatban lehet használni. Az anyagi világra a szeretet egyáltalán nem jellemző. Mindaz, ami a szeretet nevében az anyagi világban történik, nem más, mint kéj. A szeretet és a kéj között olyan szakadéknyi különbség van, mint az arany és a vas között.”
(Srila Prabhupada: Az Odaadás Nektárja , 19.)

A tudásért egy HITELES LELKI TANÍTÓMESTERHEZ kell fordulnunk:
Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az igazságot! Tudakozódj alázatosan, és szolgáld öt! Az önmegvalósult lélek képes tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot.”
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As it Is ( eredeti kiadás magyarul 1981.)


Megjegyzés: Srila Prabhupada a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya jelenlegi kapcsolata


What is the love?"The word "love" can only be actually applied in relationship with the Personality of Godhead. In the material world, love is not applicable at all. What goes on under the name of love in the material world is nothing but lust. There is a gulf of difference between love and lust, like the difference between gold and iron."
(Srila Prabhupada: The Nectar of Devotion 19.)

 One has to approach a BONA FIDE SPIRITUAL MASTER to receive the knowledge:
Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.”
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As it Is - original edition 1972)


Note: Srila Prabhupada is the actual link of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya

2017. november 8., szerda

A HITELES LELKI TANÍTÓMESTER"Boldog vagyok , hogy megemlítetted a Lelki Tanítómesterhez szóló Imádság első strófáját. Azt hiszem te ismered ennek a strófának a jelentését. Ez a strófa azt jelenti, hogy ez a világ olyan, mint az erdőtűz, és a lelki tanítómester pedig olyan, mint a felhő az égen. Ezért, mint ahogy az erdőtüzet csak az égből jövő víz olthatja el, hasonlóan az ember a lelki tudatban, vagy a Krsna-tudatban békéssé és emelkedetté csak egy HITELES Lelki Tanítómester Kegye által válhat."
(Srila Prabhupada levele Upendrának - New York 4 May, 1967 )

THE BONA FIDE SPIRITUAL MASTER"I am glad that you have mentioned the first stanza of Prayer to Spiritual Master. I think you know the meaning of this stanza. The meaning of this stanza is that, this world is just like forest fire and spiritual master is just like the cloud on the sky, therefore as the forest fire can be extinguished only by water from the sky, similarly, one can be peaceful and elevated in spiritual consciousness or Krishna Consciousness only by the mercy of a BONA FIDE Spiritual Master."
(Srila Prabhupada's letter to Upendra - New York 4 May, 1967 )
2017. november 7., kedd

Nem megyek oda"Néhány évig alapvetően Srila Prabhupada eredeti könyvei voltak az egyetlen bhakta társulásom. Az nem tartott vissza attól, hogy megpróbáljam követni Srila Prabhupadat , folytatni az olvasást, és csökkenteni a hibáimat egy kissé (még mindig sok van). Ha problémákat látok szervezeteknél, nem megyek oda, és Srila Prabhupada eredeti könyveitől és utasításaitól függök.” (Egy bhakta szavai mostanában)

Megjegyzés:
 Az EREDETI magyar nyelvű Bhagavad-gita TANÍTVÁNYI LÁNCOLATA (49.oldal) CSAK az 1-32. felsorolásig hiteles. Aki nem az eredeti angol nyelvű kiadványt használja, FIGYELJEN erre !

I don't go there"For some years, Srila Prabhupada's original books basically were my only devotee association. That didn't keep me from trying to follow Srila Prabhupada, keep on reading, and to decrease my faults a little bit (I still have a lot). If I see problems with organizations, I don't go there, and depend on Srila Prabhupada's original books and instructions.” ( Nowadays a devotee's words )

2017. november 4., szombat

LETÉRNI A TRANSZCENDENTÁLIS FEJLŐDÉS ÖSVÉNYÉRŐLMinden egyes érzékszervet le kell foglalni Krsna szolgálatában, mert ha csak egyikük is érzékkielégítéssel foglalkozik, az már LETÉRÍTHETI A BHAKTÁT A TRANSZCENDENTÁLIS FEJLŐDÉS ÖSVÉNYÉRŐL.”
(Bg.2.67. Magyarázat)

Megjegyzés: Nem közelíthetjük meg Krsnát közvetlenül

Miként az ellenséget a túlerő győzi le, hasonlóan, az érzékeket is kizárólag Krsna szolgálatával, nem pedig emberi próbálkozással lehet legyűrni. Az ember csakis a Krsna-tudat által tehet szert valódi értelemre, s EZT A MŰVÉSZETET A HITELES LELKI TANÍTÓMESTER IRÁNYÍTÁSA ALATT kell gyakorolni - aki ezt belátta, azt sadhakának, vagyis a felszabadulásra megérett jelöltnek hívják.”
(Bg.2.68. Magyarázat)

Megjegyzés:Srila Prabhupada a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya jelenlegi kapcsolata

Tehát aki a KRSNÁVAL VALÓ KAPCSOLAT NÉLKÜL cselekszik, az egész biztosan gondterhelt és nyugtalan lesz mindig, bármennyire is SZÍNLELJE a belső nyugalmat és az előrehaladt lelkiállapotot. A Krsna-tudat egy magától eredő, békés állapot, melyet csakis a Vele való kapcsolat felújításával lehet elérni.”
(Bg.2.66.Magyarázat)


SRILA PRABHUPADA a mi Hiteles Hare Krsna Diksa Gurunk az Ő 1977. július 9-i Utasítása szerint.TO DEVIATE FROM THE PATH OF TRANSCENDENTAL ADVANCEMENT


Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification CAN DEVIATE THE DEVOTEE FROM THE PATH OF TRANSCENDENTAL ADVANCEMENT.”
(Bg 2.67. Purport)

Note: we can not approach Krsna directly

As enemies are curbed by superior force, similarly, the senses can be curbed not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this — that only by Krsna consciousness is one really established in intelligence and that ONE SHOULD PRACTICE THIS ART UNDER THE GUIDANCE OF A BONA FIDE SPIRITUAL MASTER — is called sādhaka, or a suitable candidate for liberation.”
(Bg 2.68. Purport)


Note: SRILA PRABHUPADA is the actual link of the Brahma Madhva Gaudiya
Sampradaya

Therefore, one who is engaged WITHOUT A RELATIONSHIP WITH KRSNA is certainly always in distress and is without peace, HOWEVER MUCH ONE MAY MAKE A SHOW of peace and spiritual advancement in life. Krsna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krsna.”
(Bg 2.66. Purport)Srila Prabhupada is Our Bona Fide Hare Krsna Diksa Guru according to His Order of 9 July 1977. 


2017. november 2., csütörtök

2017. október 29., vasárnap

Isten Nevét énekeljük


Isten Nevét énekeljük, mint
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Az Úrnak millió szent neve Van , bármelyiket énekelheted és az Úr mindegyik Neve teljes potenciál. Mi az Úr fent említett szent Nevét énekeljük, mert ezt énekelte az Úr Caitanya, ennek a Krsna-tudatos Mozgalomnak az atyja. Az Úr Caitanya lábnyomát követjük, hogy nagyon gyors eredményt érjünk el. Azt tanácsolnám neked is, hogy kövesd ezt az elvet. Krsna a Gyönyör legvonzóbb forrását jelenti. Ki ne akarna ilyen gyönyört? Ezért mi Krsnát akarjuk és semmi mást.

(Srila Prabhupada levele Mr. Dambergs (idősebb)-nek - New York , 12 April, 1967)

We are chanting God's Name


We are chanting God's Name as
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
The Lord Has millions of holy names and you can chant any one of them and each and every Name of the Lord is full potential. We chant the abovementioned holy Name of the Lord because the name was Chanted by Lord Caitanya the father of this movement of Krishna Consciousness. We follow Lord Caitanya's footprints to achieve very quick result. I would advise you also to follow the principle. Krishna means the most attractive reservoir of Pleasure. Who does not want such pleasure? Therefore we want Krishna and nothing more.
(Srila Prabhupada's letter to Mr. Dambergs (senior) -New York , 12 April, 1967)


2017. október 26., csütörtök

„Ő ISTENI KEGYELME” NEM CSAK EGY CÍM


Egy dolgot az etikettről szintén megjegyezhetsz.A LELKI TANÍTÓMESTER CÍME mint „Ő ISTENI KEGYELME”, egy Istentestvér címe mint „Ő Kegyelme”, és bármely Sannyasi címe mint „Ő SZENTSÉGE”.
 (Levél Brahmanandanak 67-01-30.)
Megjegyzés: Srila Prabhupada a Siksa gurukról beszél:
A GBC-nek kellene az oktató guruknak lenni. ÉN VAGYOK AZ AVATÓ GURU és nektek kellene lenni az oktató gurunak, azt tanítani, amit én tanítok , és azt tenni, amit én teszek. EZ NEM EGY CÍM, HANEM NEKTEK TÉNYLEGESEN ERRE A SZINTRE KELL JÖNNÖTÖK. Ez az, amit akarok.”
(75-08-04. Levél Madhudvisának)

Mahesh Raja: Ő ISTENI KEGYELME, SRILA PRABHUPADA„HIS DIVINE GRACE” is NOT ONLY A TITLE"One thing you may note also as a matter of etiquette. THE SPIRITUAL MASTER IS ADDRESSED AS HIS DIVINE GRACE, a Godbrother is addressed as His Grace, and any Sannyasin is addressed as HIS HOLINESS."
(67-01-30. Letter: Brahmananda)

Note: Srila Prabhupada speaks about Siksa gurus:

"The GBC should all be the instructor gurus. I AM IN THE INITIATOR GURU, and you should be the instructor guru by teaching what I am teaching and doing what I am doing. THIS IS NOT A TITLE, BUT YOU MUST ACTUALLY COME TO THIS PLATFORM. This I want."

(75-08-04. Letter: Madhudvisa)

Mahesh Raja: SRILA PRABHUPADA IS HIS DIVINE GRACE

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=45049#more-450492017. október 23., hétfő

SRILA PRABHUPADA ELTÁVOZÁSÁNAK NAPJA 2017. október 23. (November 14, 1977 in Vrindavan)


Azt kérdezed, igaz-e, hogy a lelki tanítómester addig marad az univerzumban, amíg minden tanítványa eléri a lelki világot. A válaszom az, hogy igen. Ez a szabály.” (Srila Prabhupada levele Jayapatakanak, 1969.07.11.)MEGJEGYZÉS:
A gyilkosok, hamis guruk, csalók és az úgynevezett tanítványok nem Srila Prabhupada tanítványai:
    A tíz sértés közül az első számú sértés, nem engedelmeskedni a Lelki Tanítómester utasításának. Szigorúan be kell tartani a Lelki Tanítómesternek az avatáskor a tanítványnak adott utasításait. Az segíti az ő előrehaladását a lelki úton. De ha szándékosan megtagadja az utasításokat, a fejlődése kezdettől fogva gátolva lesz. EZ A MEGTAGADÁS AZT JELENTI, HOGY SZÉTKAPCSOLJA A LELKI TANÍTÓMESTERREL A KAPCSOLATOT, ÉS BÁRKI AKI SZEMBESZÁLL , ÉS EZÉRT SZÉTKAPCSOLJA A LELKI TANÍTÓMESTERREL A KAPCSOLATOT, aligha várhatja a Lelki Tanítómester segítségét életről életre.”
    (Srila Prabhupada levele, 1969. július 9.)

SRILA PRABHUPADA'S DISAPPEARANCE DAY 2017.október 23. (November 14, 1977 in Vrindavan)


You have asked if it is true that the Spiritual Master remains in the material universe until all of His disciples are transferred to the Spiritual Sky. The answer is yes, this is the rule.” (Srila Prabhupäda Letter to Jayapatäka, 11/7/1969)


NOTE:
The killers, bogus gurus, cheaters and so-called disciples are not Srila Prabhupada's disciples:
Out of the ten kinds of offenses, the number one offense is to disobey the orders of the Spiritual Master. The instructions given to the disciple by the Spiritual Master at the time of initiation should be strictly followed. That will make one advance to the spiritual path. But if one deliberately defies such instructions, then his advancement is hampered from the very beginning. THIS DEFYING MEANS TO DISCONNECT THE RELATIONSHIP WITH THE SPIRITUAL MASTER. AND ANYONE WHO DEFIES AND THEREFORE DISCONNECTS THE RELATIONSHIP WITH THE SPIRITUAL MASTER can hardly expect the assistance of the Spiritual Master life after life."
(Srila Prabhupada Letter, July 9, 1969)