2018. május 26., szombat

Először találnunk kell egy hiteles lelki tanítómestertDe ideiglenesek az olyan áldozatok, vezeklések és adományozások, melyeket a Legfelsőbben való hit nélkül végeznek, óh Prthi fia, függetlenül attól, hogy milyen rituációk kísérték őket. Ezeket asatnak hívják, s nem érnek semmit, sem ebben, sem a következő életben.

Magyarázat

Transzcendentális hit nélkül nem ér semmit az áldozat, adomány vagy önmegtartóztatás. Ezért jelenti ki ez a vers, hogy az ilyen cselekedetek haszontalanok. Mindent Krsna-tudatúan, a Legfelsőbbért kell tenni. AZ ILYEN HIT ÉS MEGFELELŐ VEZETÉS NÉLKÜL sohasem hozzák meg gyümölcsüket ezek a tettek. Az összes Védikus Írás a Legfelsőbbe vetett hitet ajánlja. Minden Védikus parancs mögött Krsna megértése a végső cél. Ha nem követi ezt az elvet, senki sem járhat sikerrel. Ezért az a legjobb, ha a kezdettől fogva Krsna-tudatban, egy HITELES LELKI TANÍTÓMESTER vezetése alatt dolgozunk. Ez a siker titka.

A feltételekhez kötött létállapotban az emberek vonzódnak a félistenek, szellemek és yaksák {pl. Kuvera) imádatához. A jóság minősége jobb a szenvedélyénél és a tudatlanságénál, de ha valaki közvetlenül a Krsna-tudatba fog, az túllépi az anyagi természet mindhárom kötőerejét.
Bár létezik egy fokozatos fejlődési folyamat, mégis, a legjobb, ha a TISZTA BHAKTÁKKAL való társulás révén közvetlenül hozzáfogunk a Krsna-tudathoz. Ez az, amit ez a fejezet ajánl.

Hogy ily módon sikert érhessünk el, először találnunk kell egy HITELES LELKI TANÍTÓMESTERT, aki kiképezhet bennünket. Ezután tudunk csak hitet táplálni a Legfelsőbben. Idővel a hit megérlelődik és Istenszeretetté válik. Ez a szeretet az élőlények végső célja. Ezért szükségszerű, hogy azonnal, közvetlenül elkezdjük a Krsna-tudatot. Ez a Tizenhetedik Fejezet üzenete.
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 17.28. - original edition Macmillan 1972 – fordította: Dvarakesa Dasa 1981)


KÖZVETLENÜL társulsz Srila Prabhupadaval , amikor a könyveit olvasod

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/03/kozvetlenul-tarsulsz-srila.htmlKözvetlenül tudsz társulni a jelenlegi Ácsárjánkkal Srila Prabhupádával és a régi Ácsárjáinkkal, amikor Srila Prabhupáda könyveit olvasod
One must first find the proper spiritual masterBut sacrifices, austerities and charities performed without faith in the Supreme are nonpermanent, O son of Pṛthā, regardless of whatever rites are performed. They are called asat and are useless both in this life and the next.

Purport

Anything done without the transcendental objective-whether it be sacrifice, charity or penance-is useless. Therefore, in this verse, it is declared that such activities are abominable. Everything should be done for the Supreme in Kṛṣṇa consciousness. WITHOUT SUCH FAITH, AND WITHOUT THE PROPER GUIDANCE, there can never be any fruit. In all the Vedic scriptures, faith in the Supreme is advised. In the pursuit of all Vedic instructions, the ultimate goal is the understanding of Kṛṣṇa. No one can obtain success without following this principle. Therefore, the best course is to work from the very beginning in Kṛṣṇaconsciousness under the guidance of a BONA FIDE SPIRITUAL MASTER . That is the way to make everything successful.

In the conditional state, people are attracted to worship demigods, ghosts, or Yakṣas like Kuvera. The mode of goodness is better than the modes of passion and ignorance, but one who takes directly to Kṛṣṇa consciousness is transcendental to all three modes of material nature.
Although there is a process of gradual elevation, if one, by the association of PURE DEVOTEES, takes directly to Kṛṣṇa consciousness, that is the best way. And that is recommended in this chapter.

To achieve success in this way, one must first find THE PROPER SPIRITUAL MASTER and receive training under his direction. Then one can achieve faith in the Supreme. When that faith matures, in course of time, it is called love of God. This love is the ultimate goal of the living entities. One should, therefore, take to Krṣṇa consciousness directly. That is the message of this Seventeenth Chapter.
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 17.28. original edition Macmillan 1972)


You can DIRECTLY associate with Srila Prabhupada by reading his books

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=43179


You can directly associate with our current Acarya Srila Prabhupada and our past Acaryas by reading Srila Prabhupada's books

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/11/you-can-directly-associate-with-our.html2018. május 25., péntek

Be rest assured - Legyél biztos benne
Krishna is giving you intelligence and bestowing His Mercy upon you; continue this attitude, whenever you feel some difficulty, chant Hare Krishna. Pray to Krishna to help you, and there will be no difficulty. Be rest assured. 

(Srila Prabhupada's letter to Hayagriva —San Francisco 9 September, 1968)


Krishna Intelligenciát ad neked és a Kegyét adja rád; maradj meg ebben a hozzáállásban, s valahányszor nehézséget érzel, énekeld a Hare Krishnát. Imádkozz Krishnához, hogy segítsen tégedet, és nem lesz nehézség. Legyél biztos benne.

(Srila Prabhupada levele Hayagrivának—San Francisco 1968. szeptember 9.)

2018. május 23., szerda

Az étel feladata az élettartam növelése, az elme tisztítása és a fizikai erő növelése


A jóság minőségében levő étel meghosszabbítja az élettartamot, megtisztítja az ember létét, erőt, egészséget, boldogságot és elégedettséget ad. Az ilyen tápláló étel édes, lédús, zsíros és ízes. A túl keserű, túlságosan savanyú, sós, csípős, száraz és égető ételt a szenvedély kötőerejében levők kedvelik. Az ilyen étel fájdalmat, kedvetlenséget és betegséget okoz. A tudatlanság minőségében élők a fogyasztás előtt három óránál tovább főzött, ízetlen, állott, bűzös, rothadó és tisztátlan ételt szeretik.

Magyarázat

Az étel feladata az élettartam növelése, az elme tisztítása és a fizikai erő növelése kell, hogy legyen. A nagy, hiteles tekintélyek már a múltban kiválasztották azokat az ételeket, amelyek a legjobban segítik az egészség fenntartását s az élettartam növelését. Ide sorolhatók a tejtermékek, a cukor, a gabona, a rizs, a gyümölcsök és a főzelékfélék. A jóság minőségében levők nagyon kedvelik az ilyen étrendet. Egyes ételek, mint például a kukorica és a melasz, önmagukban nem ízletesek, mégis finomak lehetnek, ha tejjel vagy más étellel együtt fogyasztják őket. Mindezek az élelmiszerek a természetüktől fogva tiszták, így a jóság minőségébe tartoznak. Teljesen különböznek az olyan érinthetetlen dolgoktól, mint a hús és az alkohol. A nyolcadik versben említett zsíros ételnek semmi köze sincs az állatok mészárlásából származó zsiradékhoz. Az állati zsiradékot megkaphatjuk a legcsodálatosabb étel, a tej formájában is. A tej, vaj, sajt és egyéb tejtermékek olyan formában adnak állati zsírt, amely kizárja az ártatlan teremtmények leölésének bárminemű szükségességét. Ez a gyilkolás csupán a barbári mentalitás következménye.

A szükséges állati zsiradék beszerzésének civilizált formája a tejtermékek felhasználásával történik. Az állatok mészárlása nem méltó az emberi nemhez. Fehérje bőségesen beszerezhető a felesborsóból, dhalból, barnalisztből stb.

A keserű, túl sós, túl csípős étel a szenvedély kötőerejében van. A túl sok erős paprika (csili) nyálkát termel a gyomorban, ez pedig betegségekhez és szenvedéshez vezet.

A tudatlanság vagy sötétség kötőerejében lévő ételekre főleg az jellemző, hogy nem frissek. Minden olyan étel, amit három óránál tovább főztek, a sötétség kötőerejében van. (Ez alól kivételt képez a prasadam, vagyis az Istennek szeretettel felajánlott étel.) Az ilyen étel rothadó, és ezért rossz szagot is áraszt, ami érdekes módon gyakran vonzza a tudatlanság minőségében levőket, de visszatetszést vált ki a jóság embereiben.

Csak olyan étel maradékait szabad fogyasztani, amit előzőleg már felajánlottak a Legfelsőbb Úrnak, vagy amit egy szent személy - legfőképpen a lelki tanítómester – hagyott. Más ételmaradék a sötétség minőségében van, és fertőzést vagy betegséget okoz. A jóság minőségében levő emberek még csak meg sem érinthetik a tudatlanság ételeit, bár lehet, hogy a sötétség kötőerejében lévő emberek számára azok nagyon ízletesek.

A legjobb étel az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felajánlott étel maradéka. Sri Krsna azt mondja a Kilencedik Fejezet huszonhatodik versében, hogy elfogadja az odaadással felajánlott, zöldségekből, gabonafélékből és tejtermékekből készült ételeket (patram puspam phalam toyam ). Természetesen az odaadás és a szeretet az, amit az Istenség Legfelsőbb Személyisége főleg elfogad. A prasadam adott módon való elkészítését is előírják. Tehát az Írások parancsai szerint főzött, és az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felajánlott étel még akkor is fogyasztható, ha az elkészítése óta már sok idő eltelt, mert az ilyen étel transzcendentális. Ha tehát az ételt antiszeptikussá, ehetővé és ízletessé szeretnénk tenni mindenki számára, akkor fel kell ajánlanunk az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 17.8-10. - original edition Macmillan 1972 – Magyarázat, fordította: Dvarakesa Dasa 1981)


...bármit kap, felajánlja Krsnának. Krsna számára. Így ezért Krsnának, a LELKI TANÍTÓMESTER tiszta közegén keresztül felajánlja Krsnának. Mert közvetlenül nem ismerem Krsnát. Közvetlenül nem tudom, hogy ajánljak Krsnának. Ezért a kötelességem, hogy felajánljak a KÉPVISELŐN keresztül. Mint amikor valamit fizetni akarsz a kormánynak, a kincstárnak fizeted be, nem közvetlenül az elnöknek. Neked a kincstáron keresztül kell fizetned. Hasonlóképpen , ez a Krsna-tudat megértésének a folyamata.
(Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.29 -31—San Francisco, March 15, 1967,
(incomplete lecture) )

MEGJEGYZÉS:

Ha bhogát ajánlunk fel Krsnának a HAMIS „lelki tanítómestereken” keresztül, akkor a bhoga csak bhoga marad. AZ NEM PRASADAM

---------------------------------------------

Mahesh Raja :PRASADAM (angolul)

Contact:

Mahesh Raja : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk


The purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind and aid bodily strength

Foods in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such nourishing foods are sweet, juicy, fattening and palatable. Foods that are too bitter, too sour, salty, pungent, dry and hot, are liked by people in the modes of passion. Such foods cause pain, distress, and disease. Food cooked more than three hours before being eaten, which is tasteless, stale, putrid, decomposed and unclean, is food liked by people in the mode of ignorance.

PURPORT

The purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind and aid bodily strength. This is its only purpose. In the past, great authorities selected those foods that best aid health and increase life's duration, such as milk products, sugar, rice, wheat, fruits and vegetables. These foods are very dear to those in the mode of goodness. Some other foods, such as baked corn and molasses, while not very palatable in themselves, can be made pleasant when mixed with milk or other foods. They are then in the mode of goodness. All these foods are pure by nature. They are quite distinct from untouchable things like meat and liquor. Fatty foods, as mentioned in the eighth verse, have no connection with animal fat obtained by slaughter. Animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all foods. Milk, butter, cheese and similar products give animal fat in a form which rules out any need for the killing of innocent creatures. It is only through brute mentality that this killing goes on.

The civilized method of obtaining needed fat is by milk. Slaughter is the way of subhumans. Protein is amply available through split peas, dhall, whole wheat, etc.

Foods in the mode of passion, which are bitter, too salty, or too hot or overly mixed with red pepper, cause misery by producing mucous in the stomach, leading to disease.

Foods in the mode of ignorance or darkness are essentially those that are not fresh. Any food cooked more than three hours before it is eaten (except prasādam, food offered to the Lord) is considered to be in the mode of darkness. Because they are decomposing, such foods give a bad odor, which often attracts people in this mode but repulses those in the mode of goodness.

Remnants of food may be eaten only when they are part of a meal that was first offered to the Supreme Lord or first eaten by saintly persons, especially the spiritual master. Otherwise the remnants of food are considered to be in the mode of darkness, and they increase infection or disease. Such foodstuffs, although very palatable to persons in the mode of darkness, are neither liked nor even touched by those in the mode of goodness.

The best food is the remnant of what is offered to the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad-gītā the Supreme Lord says that He accepts preparations of vegetables, flour and milk when offered with devotion. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyamOf course, devotion and love are the chief things which the Supreme Personality of Godhead accepts. But it is also mentioned that the prasādam should be prepared in a particular way. Any food prepared by the injunction of the scripture offered to the Supreme Personality of Godhead can be taken even if prepared long, long ago, because such food is transcendental. Therefore to make food antiseptic, eatable and palatable for all persons, one should offer food to the Supreme Personality of Godhead.
(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 17.8-10. Purport, original edition Macmillan 1972)


... whatever he receives, he offers to Kṛṣṇa. For Kṛṣṇa. So therefore Kṛṣṇa, offering is to Kṛṣṇa through the transparent via media of SPIRITUAL MASTER. Because directly I do not know Kṛṣṇa. Directly I do not know how to offer Kṛṣṇa. Therefore my business is to offer it through the AGENT. Just like if you want to pay something to the government, you have to pay to the treasury, not directly to president. You have to pay through the treasury. Similarly, this is the process of understanding Kṛṣṇa consciousness...
(Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.29 -31—San Francisco, March 15, 1967,
(incomplete lecture) )


NOTE:

If we offer bhoga to Krsna through BOGUS„spiritual masters” , the bhoga will remain only as bhoga. THAT IS NOT PRASADAM.

-------------------------------------------

Mahesh Raja :PRASADAM

Contact:

Mahesh Raja : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk
2018. május 22., kedd

Az emberi élet legnagyobb vétke
...Az emberi társadalom minden problémáját és degradálódását az okozza, hogy elfordultunk az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megértését szolgáló elvektől. Ez képezi az emberi élet legnagyobb vétkét, s ezért a maya, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségének anyagi energiája a háromféle szenvedés formájában állandóan gondot okoz nekünk.

Az anyagi energia az anyagi természet három kötőerejéből áll. Az ember legalább a jóság szintjére emelkedjék fel, hogy rátérhessen a Legfelsőbb Úrról szóló tudás útjára. Ha nem jut el a jóságig, akkor a tudatlanságban és a szenvedélyben kell maradnia, melyek a démoni lét okozói.

A szenvedély és tudatlanság kötőerejének rabjai nem törődnek a szabályozó elvekkel, sőt gúnyt űznek az Írásokból, a szent emberekből, és a lelki tanítómester helyes megértéséből. Annak ellenére, hogy hallottak az odaadó szolgálat dicsőségéről, mégsem vonzódnak hozzá. Helyette saját utakat ötölnek ki a „fejlődéshez".

Ez néhány az emberi társadalom azon hibáiból, amelyek a démoni létbe vezetnek. Ha azonban valaki képes követni az irányítását egy megfelelő, hiteles lelki tanítómesternek, aki el tudja vezetni a magasabb, lelki szintre, akkor sikeressé válik az élete.

(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 16.24. - original edition Macmillan 1972 – Magyarázat, fordította: Dvarakesa Dasa 1981)

The greatest offense of human life
...In human society, aversion to the principles of understanding the Supreme Personality of Godhead is the cause of all falldowns. That is the greatest offense of human life. Therefore, māyā, the material energy of the Supreme Personality of Godhead, is always giving us trouble in the shape of the threefold miseries.

This material energy is constituted of the three modes of material nature. One has to raise himself at least to the mode of goodness before the path to understanding the Supreme Lord can be opened. Without raising oneself to the standard of the mode of goodness, one remains in ignorance and passion, which are the cause of demoniac life.

Those in the modes of passion and ignorance deride the scriptures, deride the holy man, and deride the proper understanding of the spiritual master, and they do not care for the regulations of the scriptures. In spite of hearing the glories of devotional service, they are not attracted. Thus they manufacture their own way of elevation.

These are some of the defects of human society, which lead to the demoniac status of life. If, however, one is able to be guided by a proper and bona fide spiritual master, who can lead one to the path of elevation, to the higher stage, then one's life becomes successful.

Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 16.24 Purport, original edition Macmillan 1972)2018. május 21., hétfő

Ő a te gurud életről életre...A leveledben kifejezett szép érzelmek nagyon örömtelik nekem. Amikor avattalak, abban a pillanatban elfogadtalak leányomnak. Így te örökre a leányom vagy és én a te apád vagyok. Nincs kétség erről. És a kapcsolatunk a Krsna-tudaton alapszik, így minél inkább sikeres ,hogy prédikálod és segíted a Krsna-tudatos Mozgalmat, annál inkább válik a kapcsolatunk szilárddá és rendíthetetlenné a transzcendentális síkon. A kötelességünk, hogy énekeljük és dicsőítsük Krsna Szent Nevét, s bárhol maradhatunk, Krsna velünk van. Krsna a szívedben van, s Krsna a szívemben van. Lelkileg nincs szó elkülönülésről, még ha fizikailag távoli helyen is vagyunk. Így nagyon örülök, hogy egyre nagyobb az érdeklődésed a Mozgalom iránt. És imádkozom Krsnához, hogy ebben a helyzetben rendíthetetlen legyél örökre...
(Srila Prabhupada levele:Syama—Montreal 1968. augusztus 30)


Prabhupada: "Janme janme prabhu sei. Így hol van az elkülönülés? Aki felnyitotta a szemedet, ő a te gurud életről életre.

(Srila Prabhupada Morning Walk, San Francisco, 1975. július 21.)


He is birth after birth your prabhu
...The nice sentiments expressed in your letter under reply is very much pleasing to me. When I initiated you, I accepted you on that very moment as my daughter. So you are eternally my daughter and I am your father. There is no doubt about it. And our relationship is based on Krishna Consciousness, so the more successful you preach and help Krishna Consciousness movement, the more our relationship in transcendental platform is firm and fixed up. Our business is to chant and glorify the Holy Name of Krishna and wherever we may remain, Krishna is with us, Krishna is within your heart, Krishna is within my heart. So, spiritually there is no question of separation, even physically we may be in far distant place. So I am very glad that you are taking more and more interest in this movement, and I pray to Krishna that you be fixed up in that position, eternally...
(Srila Prabhupada's letter to: Syama—Montreal 30 August, 1968)


Prabhupada: "Janme janme prabhu sei. So where there is separation? Who has opened your eyes, he is birth after birth your prabhu."

(Srila Prabhupada Morning Walk, San Francisco, July 21, 1975)


2018. május 20., vasárnap

BBT India and Jitarati Das bírósági ügye peren kívüli egyezséggel lezárult a Bombay -i Legfelőbb Bíróságon


BBT India and Jitarati Das bírósági ügye peren kívüli egyezséggel lezárult a Bombay -i Legfelőbb Bíróságon


A BBT bírósági ügye Jitarati Srimad-Bhagavatam készlete ellen lezárult.
BBT India és Jitarati Das bírósági ügye békésen megoldódott a Bombai Legfelső Bíróságon.

Kathawala Bíró , aki előtt Jitarati kinyomtatott Srimad Bhagavatam 10 kötet ügye volt, 2018. május 16-án felkérte a feleket, hogy próbáljanak közbenjárni és rendezni az ügyet a bíróságon kívül, és jöjjenek vissza hozzá.

A BBT India képviseeletében HH Gopal Krisna Goswami, HG Bhima Das és Ananda Tirtha Dasa közbenjártak Jitarati Das-szal, és rendezték az ügyet. Mindkét fél megoldotta a különbségeket, és megállapodtak abban, hogy együtt dolgoznak Srila Prabhupada örömére.

A BBT India a Srimad Bhagavatamot 10 kötetes formátumban (Kilenc Ének és Krishna Könyv) a 11. és 12. Ének NÉLKÜL fogja nyomtatni és elérhetővé tenni.  Jitarati Das beleegyezett , hogy a jelenleg kinyomtatott készleteket Indián kívül terjessze, az ISKCON körökön kívüli, új piac kialakításával.

A Bíró ezt a bírósági megállapodást rögzítette és a pert lezárta.

Jitarati DasIf you have any questions to Jitarati Prabhu please write to his email:

Jitarati Das (John Hanton)
Email: 
hantonjohn@hotmail.com
BBT India and Jitarati Das court case amicably settled in Bombay High CourtBBT India and Jitarati Das court case amicably settled in Bombay High Court 


Bombay-BBT court case against Jitarati’s Bhagavatam-Set finally settled
!

BBT India and Jitarati Das court case amicably settled in Bombay High Court 

Justice Kathawala before whom the matter of printing the Srimad Bhagavatam 10 volumes by Jitarati Das came up on 16th May 2018, requested the parties to try to mediate and settle the matter out of court and come back to him. 

BBT India represented by HH Gopal Krishna Goswami, HG Bhima Das and Ananda Tirtha Dasa mediated with Jitarati Das and has settled the matterBoth parties have resolved their differences and have agreed to work together for the pleasure of Srila Prabhupada.

BBT India will print and make available the Srimad Bhagavatam in 10 volumes format (Nine Cantos and Krishna Book) WITHOUT 11th and 12th Canto. Jitarati Das has agreed to distribute the present printed sets outside of India by developing a new market outside of ISKCON circles.

This court settlement was recorded by the Justice and the suit is closed

Jitarati Das
If you have any questions to Jitarati Prabhu please write to his email:
Jitarati Das (John Hanton)
Email: 
hantonjohn@hotmail.com
2018. május 18., péntek

Az egyetlen kritérium az Írások szabályozó elveinek betartása
Óh, Prtha fia, kétféle teremtett lény van ebben a világban: az egyiket isteninek, a másikat démoninak hívják. Az isteni tulajdonságokról már bővebben szóltam. Hallj most Tőlem a démoniról is!

MAGYARÁZAT

Az Úr Krsna először megnyugtatta Arjunát, hogy isteni jellemmel született, majd hozzáfogott a démoni természet leírásához. Szavaiból megtudhatjuk, hogy az élőlények két csoportra oszthatók ebben a világban.

Aki isteni jellemmel született, szabályozott életutat követ, azaz betartja a hiteles források és az Írások parancsait. Az ilyen mentalitást hívják isteninek.
Az ember az autentikus Írások szerint végezze kötelességeit.

Ha nem követi ezeknek a szabályozó elveit, hanem a szeszélyei szerint cselekszik, akkor démoninak, vagy asurának hívják.

Az egyetlen kritérium az Írások szabályozó elveinek betartása. A Védikus Irodalom szerint ugyanis a félistenek és a devák is ugyanattól a Prajapatitól születtek. Az egyetlen különbség az, hogy az egyik csoport betartja a védikus parancsokat, míg a másik nem.

(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 16.5. original edition Macmillan 1972 – fordította: Dvarakesa Dasa 1981)

There is no other criterion but obedience to the regulative principles of scriptures
O son of Prtha, in this world there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from Me of the demoniac.

PURPORT
Lord Kṛṣṇa, having assured Arjuna that he was born with the divine qualities, is now describing the demoniac way. The conditioned living entities are divided into two classes in this world.

Those who are born with divine qualities follow a regulated life; that is to say they abide by the injunctions in scriptures and by the authorities. One should perform duties in the light of authoritative scripture. This mentality is called divine.

One who does not follow the regulative principles as they are laid down in the scriptures and who acts according to his whims is called demoniac or asuric.

There is no other criterion but obedience to the regulative principles of scriptures. It is mentioned in Vedic literature that both the demigods and the demons are born of the Prajāpati; the only difference is that one class obeys the Vedic injunctions and the other does not.

(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 16.5 , original edition Macmillan 1972)